ENSKILT AVLOPP


Astbrant Entreprenad hjälper dig med ditt enskilda avlopp i Vimmerby med omnejd.

Vi på Astbrant Entreprenad AB är auktoriserade anläggare av enskilda avlopp och finns med på Miljö- och Hälsoskyddsnämndens lista över godkända entreprenörer.

Vad är enskilt avlopp?

Ett enskilt avlopp är relevant om:
- du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet, då måste du anlägga ett enskilt avlopp som tar hand om ditt avloppsvatten.

Vill du anlägga ett nytt enskilt avlopp eller göra om ditt avlopp så måste du ha tillstånd eller ha gjort en anmälan hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Läs mer på Vimmerby kommuns hemsida →

Vi kan hjälpa dig med tillstånd och ansökningar samt dokumentation, kontakta oss för ytterligare information.

ENTREPRENAD

MARK / GRUNDER

KONTAKT

Hemsida av Webbolo